Mainosjakelu

Painotuotteina koteihin jaettuihin mainoksiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin useisiin muihin mainonnan muotoihin. Tutkimusten mukaan yli puolet hyötyvät suoramainonnan avulla arjen hankinnoissa tai niiden suunnittelussa.

Suoramainokset myös muistetaan paremmin kuin perinteiset lehti-ilmoitukset. Digitalisoituneessa yhteiskunnassa suoramainonta onkin tämän vuoksi parantanut asemaansa.

Jakeluun voi valita kohderyhmäksi kaikki kotitaloudet tai kohdentaa mainos vain tietylle kohderyhmälle.

Noin 85% kotitalouksista ottaa vastaan osoitteettomat suorajakelut, joten jaetulla printtimainoksella on korkea lukemisaste. Materiaalit ovat moninaisia ja lehtipaino toimittaa tuotteenne suoraan jakelukeskukseemme.

Suoramainonta on helppo toteuttaa kanssamme. Hämeenlinnan alueella suoramainonnan jakelu sopii hyvin niin taktiseen mainontaan kuin sesonkienkin mainoskanavaksi. Omalla mainoksella luodaan tehokkaasti paikallista tunnettuvuutta ja yritysbrändiä.